Een spoelworminfectie komt bij de hond regelmatig voor. Of een hond besmet is met spoelwormen, is aan de buitenkant meestal niet zichtbaar. Alleen bij zeer ernstige infecties kunnen honden soms wormen uitbraken of via de ontlasting uitscheiden.

Er zijn twee manieren om te onderzoeken of een hond een spoelworminfectie heeft:

  • Worm onderzoek/ontlastingsonderzoek: waarbij ontlasting met behulp van een microscoop wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van wormeitjes.
  • Na het ontwormen controleren of er spoelwormen via ontlasting of braaksel worden uitgescheiden. Deze tweede methode is echter niet erg betrouwbaar.

Ontwormen of controleren?

Wij streven naar een zo laag mogelijk medicijngebruik. Door het controleren van de ontlasting voorkomen we het te vaak ontwormen van uw hond. Zoals hierboven beschreven is de controle op het naar buiten komen van wormen bij uw hond geen betrouwbare methode om een worminfectie vast te stellen. Verder blijkt uit eigen onderzoek op onze praktijk en uit nog onofficiële cijfers van de faculteit diergeneeskunde, dat slechts 5% van de honden wormen bij zich heeft.

Wij vinden het daarom beter om ontlastingsonderzoek te doen om de aanwezigheid van spoelwormeieren vast te stellen/uit te sluiten.

Waarom zou u als eigenaar iets aan spoelwormen moeten doen?

Bij mensen komen astmatische luchtwegaandoeningen voor, waarvoor de spoelwormlarven van de hond mede verantwoordelijk kunnen zijn. De spoelwormeitjes worden via de ontlasting uitgescheiden in de omgeving. Deze eitjes zijn niet meteen besmettelijk, maar moeten eerst 2-3 weken ‘rijpen’ ofwel tot ontwikkeling komen.

VERSE ONTLASTING IS DUS NIET GEVAARLIJK WAT BETREFT DE SPOELWORMEN!!

Bij de jaarlijkse enting van uw hond zullen wij u vragen om na 6 maanden wat ontlasting te brengen. U krijgt hiervoor nog een herinnering thuisgestuurd. Een of twee dagen later kunt u bellen voor de uitslag.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over wormonderzoek bij de hond, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

Wormonderzoek bij de hond