Een spoelworminfectie komt bij de hond regelmatig voor. Of een hond besmet is met spoelwormen, is aan de buitenkant meestal niet zichtbaar. Alleen bij zeer ernstige infecties kunnen honden soms wormen uitbraken of via de ontlasting uitscheiden.

Ontwormen of controleren?

Wij streven naar een zo laag mogelijk medicijngebruik. Door het controleren van de ontlasting voorkomen we het te vaak ontwormen van uw hond. Zoals hierboven beschreven is de controle op het naar buiten komen van wormen bij uw hond geen betrouwbare methode om een worminfectie vast te stellen. Verder blijkt uit onderzoek, dat slechts 20% van de honden wormen bij zich heeft.

Wij vinden het daarom beter om ontlastingsonderzoek te doen om de aanwezigheid van spoelwormeieren vast te stellen/uit te sluiten.

Wilt u meer weten over spoelwormen, leest u dan het betreffende artikel over spoelwormen.

shutterstock_69545944