Bij konijnen komen regelmatig abcessen voor. Een abces is een lokale ophoping van pus in een holte in het weefsel.

Pus bestaat uit dode cellen (ontstekingscellen en lichaamscellen), bacteriën en ontstekingsvocht. Bij elke ontsteking zijn ontstekingscellen betrokken. Deze bevatten enzymen die bacteriën doodmaken. Deze cellen sterven na 3-4 dagen. De enzymen komen dan in het weefsel, waardoor ook de weefselcellen kapot gaan. Op deze manier ontstaat er een holte. Daar omheen ontstaat een kapsel van bindweefsel. Hier lopen enkele bloedvaten doorheen. Meestal groeit het kapsel in de richting van de minste weerstand. Het abces kan openbarsten door de huid of in een lichaamsholte. Als dit niet gebeurt en een abces bestaat wat langer wordt het vocht uit het abces geresorbeerd en ontstaat er een dikke kaasachtige massa. Bij konijnen vindt dit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de hond en kat, vrijwel altijd plaats. Antibiotica kunnen niet doordringen in abcessen door de slechte doorbloeding.

Oorzaak:

Huiskonijnen hebben vaak abcessen ten gevolge van gebitsproblemen, voornamelijk aan de kieswortels. Bij een ontsteking aan de kies kan er botoplossing van de tandkas optreden. Dat betekent dat de kas waarin de kies staat wijder wordt en er gemakkelijk viezigheid in komt, wat weer een ontsteking kan veroorzaken. Er kan dan een abces ontstaan. Andere oorzaken voor een abces zijn: vechtwonden en andere wonden.

Voor meer informatie over gebitsproblemen zie dit artikel.

Symptomen:

Bij konijnen is het enige symptoom vaak een zwelling. De dieren eten meestal goed, zijn niet sloom, hebben geen koorts en het abces lijkt ook niet erg pijnlijk. Dit is uiteraard afhankelijk van de oorzaak van het abces. Er komen op deze plaats ook tumoren voor, maar die zijn erg zeldzaam.

Abcessen aan de bovenkaak zie je niet direct. Soms is er neusuitvloeiing zichtbaar. Het abces is dan doorgebroken naar de neusholte. Ook is het mogelijk dat het abces tegen de oogbol aandrukt en op die manier het oog naar buiten duwt. Op deze plek komen er regelmatiger tumoren voor. Bij abcessen is het altijd belangrijk ook de achterliggende reden te achterhalen. Daarom kan het nodig zijn om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld een inspectie van het gebit (eventueel onder sedatie) of een foto. Een foto kan ook belangrijk zijn om de prognose in te schatten.

Therapie:

Zoals reeds vermeld, zijn de abcessen door het kapsel en de dikke pus slecht doordringbaar voor antibiotica. De enige therapie is het verwijderen van het abces, met kapsel. Indien er een duidelijke oorzaak voor het abces is, zoals gebitsproblemen, dan moeten deze natuurlijk ook worden aangepakt. Indien de ontsteking ook in het bot aanwezig is, is een heftige therapie noodzakelijk. We verwijderen zoveel mogelijk van het abces met kapsel, het aangetaste bot wordt verwijderd. De wond wordt vervolgens open gelaten, zodat de holte gespoeld kan worden en er locaal antibiotica ingebracht kan worden. We laten de wond dan langzaam dichtgroeien.

Prognose:

De prognose van een abces is afhankelijk van de oorzaak en de locatie. Indien het abces duidelijk afgekapseld is, kan het in zijn geheel verwijderd worden en is de prognose gunstig. In een aantal gevallen is het niet mogelijk al het geïnfecteerde weefsel te verwijderen (doordat het abces bijvoorbeeld in het bot zit). In dat geval kan een abces, ondanks een heftige therapie, toch snel terugkomen. Indien het abces uitgaat van een kieswortel, zal deze kies verwijderd moeten worden. Omdat de kiezen van konijnen doorgroeien, betekent het verwijderen van één kies, dat de tegenoverliggende kies niet meer afslijt. Deze moet eigenlijk ook verwijderd worden, wat niet altijd mogelijk is.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over abcessen bij het konijn, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

banner 960x3702

Abcessen