Het normale gebit bij de volwassen hond bestaat uit 42 elementen en is per kaakhelft als volgt opgebouwd:

Onder:

 • 3 snijtanden
 • 1 hoektand
 • 7 kiezen, waarvan:
 • 4 premolaren (=valse kiezen)
 • 3 molaren (=ware kiezen):

Boven:

 •  3 snijtanden
 •  1 hoektand
 •  6 kiezen, waarvan:
 •  4 premolaren (=valse kiezen)
 •  2 molaren (=ware kiezen)

Melkgebit Hond

Het melkgebit bestaat uit 28 elementen en bestaat uit:

Onder en boven:

 • 3 snijtanden
 • 1 hoektand
 • 3 kiezen (premolaren)

Doorbreken melkgebit hond:

 • Snijtanden: 3-4 weken
 • Hoektanden: 3-5 weken
 • Kiezen: 4-12 weken

Wisselen van het gebit hond:

 • Snijtanden: 3-5 maanden
 • Hoektanden: 5-7 maanden
 • Kiezen: 4-7 maanden

Anatomie gebitselement:

Een tand/kies bestaat uit de volgende onderdelen:

De kroon:

Dit is het gedeelte dat boven het tandvlees uitsteekt. De kroon is bedekt met glazuur. Het glazuur bij de kat is minder hard dan bij de hond.

De wortel:

Dit gedeelte is in het bot gelegen en wordt hiermee verbonden door een grote hoeveelheid kleine ligamenten. De wortel is dus niet zichtbaar met het blote oog. De wortel is bekleed met cement. Een tand heeft altijd één wortel. Een kies heeft één, twee of drie wortels.

De tandhals:

De overgang van kroon naar wortel, dus ook de overgang van glazuur naar cement. Bij de kat is de glazuur-cementgrens niet duidelijk zichtbaar.

tanden

Onder de glazuurlaag en de cementlaag is het gebitselement grotendeels opgebouwd uit dentine. In tegenstelling tot glazuur en cement bevat het dentine wel een zenuw,- en bloedvatvoorziening, want betekent dat de dentine niet gevoelloos is! Het centrum van de dentine bestaat uit een holte: De pulpakamer, die zich in de wortel vernauwt tot het wortelkanaal. Hierin lopen grotere bloedvaten, zenuwen en lymfebanen. Aan de punt van de wortel splitsen deze zich.

Parodontium:

Het parodontium bevat de weefsels rondom het gebitselement die ervoor zorgen dat het element in de kaak verankerd is.

Dit bestaat uit:

 •  het tandvlees
 •  het parodontale ligament: bandje dat zorgt voor de verbinding van de wortel met het kaakbot
 •  wortelcement (=bekleding van de wortel)
 •  het kaakbot
 •  holte in de kaak waar de wortel in gelegen is en verankerd is door middel van het parodontale ligament.

Normaal gezien is het tandvlees mooi roze van kleur en is sluit het mooi aan op het element. Tussen het tandvlees en de kroon van het element bestaat echter altijd een holte (sulcus gingivalis). In deze holte tussen tandvlees en de kroon zitten altijd bacteriën, maar in een normale, gezonde situatie wordt dit in de hand gehouden door de lokale afweer. Er bestaat dus altijd een ‘gevecht’ tussen de afweer en deze bacteriën. Als er veel tandplaque in deze sulcus zit, vormt dit een ontstekingsprikkel.

Zie ook: Gebitsproblemen bij de hond en de kat

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

Anatomie van het gebit van de hond