Leververvetting is een aandoening die vooral voorkomt bij vette katten en zeer levensbedreigend kan zijn. Hierbij begint de lever vet op te slaan tussen en in zijn eigen cellen, waardoor zijn eigen functioneren ernstig wordt belemmerd. De lever ziet er door al het vet erg bleek uit en de symptomen ontstaan vooral doordat de lever zijn werk niet goed meer doet.

Oorzaken leververvetting

De aandoening ontstaat vooral bij te dikke katten die niet meer eten. Voor de energievoorziening wordt dan vet vrij gemaakt uit de normale vetdepots van het lichaam, vooral de buik. Vooral bij vette katten gaat dit proces vaak te heftig. In plaats van het vrij gemaakte vet te gebruiken als energieleverancier, gaat het lichaam dan ook vet opslaan in de lever. De redenen waarom een kat niet eet kunnen veroorzaakt worden door hij/zij niets krijgt (laten vasten), of doordat hij/zij het eten wat hem aangeboden wordt niet lust, of doordat hij/zij ziek is en daardoor niet wil eten.

Symptomen leververvetting

Zoals in lever algemeen al verteld is, is een belangrijke taak van de lever om gifstoffen uit het bloed te halen. Vooral het omzetten van ammoniak, dat zeer giftig is, in het minder giftige ureum, is een heel belangrijke taak. Een sterk vervette lever zal deze functie niet meer uit kunnen voeren. Een hoog ammoniak gehalte in het bloed is erg giftig voor de hersenen. Patiënten met zo’n probleem zullen dan ook vaak hersenverschijnselen hebben. Ook geelzucht zal bij deze aandoening optreden en het niet eten is zowel oorzaak als gevolg.

Diagnostiek

  •  Geelzucht (verhoging van de bilirubine in het bloed)
  •  Verhoging van de leverenzymen in het bloed

Uit de combinatie van bovengenoemde zaken in relatie tot de patiënt, wordt de diagnose leververvetting waarschijnlijk. Wil men echt zeker van de diagnose leververvetting zijn, dan is een echo met leverbiopsie noodzakelijk.

Behandeling

Het belangrijkste is eigenlijk wel dat je de kat weer aan het eten krijgt. Meestal echter heeft hij/zij daar echt geen zin in. Vaak moet dan ook gevoerd worden met een maagsonde. Daarnaast is het erg belangrijk gifstoffen in het bloed laag te houden. Helemaal ingewikkeld kan het worden als er een achterliggende aandoening is.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over leververvetting bij de kat, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

shutterstock 69203524 300x300 Veelgestelde vragen

Leververvetting (Lipidose) bij de kat