Melkkliertumoren bij hond en kat zijn de meest voorkomende tumoren. Bij honden is ongeveer 50% hiervan goedaardig, bij katten is 80% kwaadaardig.

Voor of na 1e loopsheid?

Melkkliertumoren komen vaker voor bij dieren die niet gesteriliseerd zijn dan bij deze die wel gesteriliseerd zijn. Er blijkt een relatie te bestaan tussen het aantal loopsheden/krolsheden dat een dier doorlopen heeft, en de kans op melkkliertumoren. Bij de hond geldt dat bij sterilisatie VOOR de eerste loopsheid de kans op melkkliertumoren zeer klein is, bij sterilisatie na de eerste loopsheid neemt de kans toe, en bij nog later steriliseren wordt de kans beduidend veel groter.

Goedaardig of kwaadaardig?

Goedaardige tumoren zijn tumoren die niet gemakkelijk uitzaaien, d.w.z. op andere plaatsen in het lichaam terecht komen en daar gaan groeien. Wel kan het voorkomen dat je dezelfde (goedaardige) tumor in meerder melkklierpakketten aantreft. Bij kwaadaardige tumoren worden er gemakkelijk tumorcellen met de bloedstroom of lymfestroom meegevoerd. Komen deze cellen in andere organen terecht, dan kunnen ze ook daar gaan woekeren. Bij melkkliertumoren zal dit het vaakst gebeuren in de longen, maar het kan ook naar de buikorganen of naar het bot. Het onderscheid tussen goed- en kwaadaardige tumoren kan alleen maar gemaakt worden door een stuk van de tumor, of heel de tumor in een laboratorium te laten onderzoeken.

Plan van aanpak bij melkkliertumoren

Er is veel discussie geweest ontrent het alsnog steriliseren van een dier dat al melkkliertumoren heeft. Volgens de laatste publicaties (2002) is dit bij honden niet zinvol. Bij katten daarentegen zou het steriliseren een gunstige invloed hebben op de levensverwachting van het dier.

Ons advies na het ontdekken van melkkliertumoren luidt:

  • Röntgenfoto’s van de longen. i.v.m. de aanwezigheid van uitzaaiingen (let wel op: hele kleine tumoren zijn niet altijd zichtbaar.   Wil men heel zeker zijn dat er geen uitzaaiingen in buikorganen zijn, dan evt. ook een echo van de buik).
  •  Ruim verwijderen van alle aangetaste melkklieren, evt. met de bijbehorende lymfeklieren
  •  Opsturen van de verwijderde tumoren naar pathologie. Het voordeel hiervan is,   dat men weet waar men aan toe is als er nieuwe tumoren zouden ontstaan.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over melkkliertumoren bij de hond en de kat, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

Melkkliertumoren bij hond en kat