Videoscopie houdt in het met een camera bekijken van organen of lichaamsdelen die te diep gelegen zijn om met het blote oog goed te kunnen bekijken, zoals bijvoorbeeld diep in de oren of in de vagina. Video-endoscopie is het met een camera bekijken van inwendige organen.

Wat kunnen we met video(endo)scopie?

Video(endo)scopie kan voor vele doelen gebruikt worden. De volgende onderzoeken voeren wij het meest uit met behulp van de scoop:

  • Oren: het bekijken van gehoorgangen, het verwijderen van voorwerpen (zoals grasaartjes) uit de gehoorgang, het nemen van biopten of het verwijderen van poliepen of tumoren.
  • Neus: het bekijken van de neusgangen, het verwijderen van voorwerpen (zoals grasaartjes, steentjes of takken) uit de neus en het nemen van biopten. Dit kan alleen bij grote honden.
  • Vagina: het bekijken van het vaginale slijmvlies bijvoorbeeld voor vruchtbaarheidsonderzoek of voor het vaststellen van de aanwezigheid van poliepen en/of tumoren. Tevens kunnen er biopten genomen worden.
  • Laparascopische sterilisatie: met behulp van de starre scoop kunnen we door middel van een kijkoperatie de eierstokken verwijderen. Meer informatie over laparoscopische sterilisatie bij de teef vindt u hier.

Kan een scopie zonder narcose worden uitgevoerd?

In de meeste gevallen niet. Een vaginascopie kan bij de meeste teefjes bij het wakkere dier plaatsvinden. Voor de overige ingrepen/onderzoeken is een narcose noodzakelijk.

Hoe lang moet mijn dier op de kliniek blijven?

Een scopie wordt altijd poliklinisch gedaan. U mag niet bij de scopie aanwezig zijn, maar uw dier mag altijd dezelfde dag nog naar huis.