Wat is epilepsie?

Epilepsie is een van de meest voorkomende neurologische problemen bij de kat en de hond. Bij epilepsie heeft een dier regelmatig ‘aanvallen’. Het beeld wat door een eigenaar gezien wordt kan erg wisselend zijn. De verschijningsvorm van epilepsie kan variëren van een lichte afwezigheid tot heftige krampaanvallen waarbij de patiënt kan omvallen, tijdelijk blind kan zijn, vreemde bewegingen met de bek maakt en soms ontlasting of urine laat lopen.

Hoe ontstaat epilepsie?

Bij epilepsie is er een ontregeling van de elektrische hersenactiviteit waarna er uiteindelijk een ontlading in de hersenen plaatsvindt die zich uit als een epileptische aanval. Grofweg is epilepsie in twee groepen in te delen:

 • Primaire epilepsie: Bij primaire epilepsie treden er aanvallen op zonder dat er een onderliggende oorzaak voor te vinden is. In de meeste gevallen zien we de eerste aanvallen al op jonge leeftijd, meestal voor het vierde levensjaar. Primaire epilepsie wordt zelden bij katten gezien.
 • Secundaire epilepsie: Bij secundaire epilepsie is er wel een oorzaak voor de aanvallen aan te tonen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: ernstig lever- of nierfalen, aandoeningen van de alvleesklier waardoor een laag bloedsuiker gehalte ontstaat of tumoren binnen de schedel.

Wat te doen bij een epileptische aanval?

 • Blijf rustig!
 • Kom niet in de buurt van de bek. Omdat uw dier tijdens een aanval niet zichzelf is of zelfs blind kan zijn, loopt u het risico om gebeten te worden.
 • Zorg dat uw dier zich niet kan bezeren en nergens van af kan vallen.
 • Indien de aanval langer dan 5 minuten duurt, kunt u rectaal een Stesolid pipet toedienen.
 • Stesolid dient in de anus toegediend te worden
 • Breng het pipet in, knijp de inhoud leeg en trek de pipet INGEKNEPEN terug.
 • Als dit niet zorgt voor verbetering, mag u maximaal twee keer de behandeling herhalen met 5 minuten tussentijd.
 • Komt uw dier nog steeds niet uit de aanval? Neem dan direct contact op met de dierenarts.

Na de epileptische aanval kan uw huisdier een periode wat afwijkend gedrag vertonen. Ze zijn vaak moe, hongerig en kunnen ander gedrag vertonen. Ook hebben ze na een epileptische aanval een iets hogere kans om weer een aanval te krijgen. Daarom raden wij af om direct na een aanval naar de praktijk te komen. Zorg dus ervoor dat u uw huisdier ook na de epileptische aanval goed in de gaten houdt en zorg dat hij/zij in een rustige omgeving verblijft.

Onderzoek na een epileptische aanval

Als uw dier een epileptische aanval heeft gehad zullen wij altijd de oorzaak van de aanval proberen te achterhalen. We voeren een lichamelijk onderzoek uit en indien nodig doen we ook bloedonderzoek. In een enkel geval zullen wij u doorsturen naar een specialist voor verder onderzoek. In veel gevallen kan het gebeuren dat er geen onderliggende oorzaak voor de epilepsie wordt gevonden.

Medicatie bij epilepsie

Niet bij alle dieren die een epileptische aanval hebben gehad, starten we direct met het geven van dagelijkse medicatie. De meeste dieren hebben namelijk slechts eenmalig of heel af en toe een epileptische aanval. Omdat de medicatie vaak levenslang dagelijks gegeven moet worden en er altijd kans op bijwerkingen is, moeten we per patiënt bekijken of het al zinnig is om met medicatie te starten.

Wij geven u wel Stesolid rectioles® mee om tijdens een aanval toe te dienen zodat uw dier eerder uit de aanval kan komen.

Wanneer wel starten met dagelijkse medicatie tegen de epilepsie?

Zoals gezegd starten we niet altijd gelijk met dagelijkse medicatie tegen de epilepsie. Dit omdat de medicatie vaak levenslang gegeven moet worden en ook bepaalde bijwerkingen kan hebben. Bij elke patiënt wordt dus individueel bepaald of het geven van medicatie nodig is. Redenen om wel met dagelijkse medicatie te beginnen zijn:

 • Uw huisdier heeft meer dan drie toevallen binnen 24 uur gehad.
 • De aanval duurde erg lang.
 • Er was sprake van clustering van aanvallen. Hiermee wordt bedoeld dat een dier net uit een epileptische aanval is gekomen en vervolgens een nieuwe aanval krijgt.
 • Uw huisdier heeft na de epileptische aanval lang last van afwijkend gedrag of het gedrag na de epileptische aanval is erg afwijkend.

Bijhouden van de aanvallen

Om te bepalen wanneer dagelijkse medicatie nodig is, en om in een later stadium het effect hiervan bij te houden, kunt u een ‘epilepsie dagboek’ bijhouden.

Noteer hierin:

 • De datum van de aanval
 • De duur van de aanval
 • De ernst van de aanval

Wanneer u merkt dat de ernst en/of het aantal epileptische aanvallen toeneemt kan het nodig zijn om toch met medicatie te starten. Neem hiervoor altijd contact op met een van onze dierenartsen tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak op de praktijk.

Bloedcontrole bij medicatie

Wanneer uw dier medicatie krijgt in verband met epilepsie, moet er regelmatig bloedonderzoek gedaan worden. Hiermee bepalen we of er bijwerkingen (zoals leverschade) zijn opgetreden en of de dosering juist is. Wij zullen met u bespreken wanneer deze controles nodig zijn.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze dierenartsen tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00)

 

Epilepsie