Hartproblemen bij de kat komen regelmatig voor. Er bestaan vele verschillende hartafwijkingen die grofweg onderverdeeld kunnen worden in twee groepen:

  • Aangeboren hartafwijkingen: deze aandoeningen zijn vanaf de geboorte aanwezig. Verschijnselen treden vaak pas op latere leeftijd op.
  • Verkregen hartafwijkingen: deze aandoeningen zijn niet aanwezig bij de geboorte, maar ontstaan pas later. 

Een andere indeling voor hartproblemen bij de kat kan worden gemaakt, afhankelijk van waar in het hart het probleem zich bevindt:

  • Hartspierafwijkingen ofwel cardiomyopathie: hierbij ligt de oorzaak van het probleem in de hartspier zelf. Zo kan de spier bijvoorbeeld te dik, te stijf of te slap worden.
  • Klepproblemen: hierbij ligt de oorzaak van het probleem bij een te nauwe of juist bij een slecht sluitende hartklep.

Welke symptomen kan ik bij een hartpatiënt verwachten?

Omdat er verschillende hartproblemen bij de kat bestaan, laat niet elke hartpatiënt dezelfde symptomen zien. De meeste dieren laten een combinatie van een of meerdere van de volgende symptomen zien: benauwdheid, hoesten, zwakke achterpoten, flauwtes, plotselinge verlamdheid, hoge bloeddruk. De ervaring leert dat symptomen bij de kat vaak pas in een vergevorderd stadium van de ziekte gezien worden.

Hoe kan een hartprobleem bij de kat worden gediagnosticeerd?

Tijdens elk routineonderzoek, bijvoorbeeld tijdens de vaccinaties, wordt uw kat nagekeken. Hierbij wordt onder andere naar het hart geluisterd. Een hartruis of een onregelmatige hartslag kan een aanwijzing zijn voor een hartprobleem. Is dit het geval, dan zullen wij u ook adviseren om verder onderzoek te laten doen in de vorm van een hartfilmpje/hartecho. Helaas geven niet alle hartproblemen bij de kat een hartruis of onregelmatigheden, dus als bij het lichamelijk onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, wil dat niet zeggen dat uw kat geen hartprobleem heeft/gaat ontwikkelen!! Daarnaast is het zo dat er bij katten ‘goedaardige’ hartruisjes voorkomen. Deze treden soms op ten gevolge van een hoge hartslag, wat veel katten in de kliniek hebben (spanning van het bezoek aan de dierenarts). Dit betreft een klein gedeelte van alle hartruisjes en verder onderzoek is dus altijd aan te bevelen.

Afhankelijk van de symptomen en het lichamelijk onderzoek zullen wij kiezen voor een vervolgonderzoek. Hierbij kunt u denken aan een röntgenfoto van de borstholte, hartfilmpje, hartecho of bloeddrukmeting.

Bij sommige rassen komen hartproblemen vaker voor dan bij andere. Een aantal rasverenigingen heeft dan ook een screeningsprogramma opgezet. Dit om hartproblemen zo vroeg mogelijk te achterhalen en aangetaste dieren uit te sluiten van de fok. Meestal gaat het om periodieke onderzoeken (echo) of een gentest (bloedonderzoek).

Kan een hartprobleem behandeld worden?

Sommige hartproblemen bij de kat hoeven niet behandeld te worden. Een aantal milde aangeboren afwijkingen geven geen klachten.

Een aantal hartproblemen kan echt verholpen worden. Hierbij gaat het om aangeboren hartafwijkingen waarbij er of een klein gaatje in het hart zit of waarbij een bloedvat open blijft (zie hond, aangeboren hartproblemen, PDAB). Door middel van een operatie kan het gat/bloedvat dichtgemaakt worden, als dit slaagt dan zal het hart hier verder geen problemen van ondervinden.

De meeste hartaandoeningen kunnen echter niet verholpen worden. Wel kunnen medicijnen de symptomen verminderen.

Hieronder volgt een aantal hartspierafwijkingen. U kunt op het icoontje klikken voor meer informatie:

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over hartproblemen bij de kat, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

Foto kitten in huis 300x168 De eerste dag

Hartproblemen bij de kat