Het doel van dit artikel is om het onderwerp hepatoencepholopathie nader toe te lichten. In het verloop van bepaalde leveraandoeningen kunnen hersenverschijnselen ook een rol gaan spelen: dit wordt hepatoencephalopathie genoemd.

Een van de functies van de lever is het verwijderen van gifstoffen uit het bloed. Als deze stoffen in het bloed blijven circuleren kunnen deze op verschillende plaatsen in het lichaam voor problemen zorgen. Een van de organen die slecht tegen deze gifstoffen bestand zijn, zijn de hersenen.

Een van de stoffen die voor problemen kan zorgen in ammoniak. Ammoniak is een afbraakproduct van de eiwitvertering. De lever zorgt ervoor dat dit ammoniak wordt omgezet in ureum, wat dan door de nieren kan worden afgevoerd naar de urine. Wanneer er sprake is van een slechte leverfunctie treedt dit proces niet op en zal de concentratie ammoniak in het bloed langzaam toenemen en leiden tot diverse klachten: deze klachten worden gezamelijk hepatoencephalopathie genoemd. .

 

Oorzaken hepatoencephalopathie

Vrijwel alle aandoeningen die de lever beschadigen kunnen op een bepaald moment voor problemen zorgen. Voorbeelden hiervan zijn aangeboren problemen zoals de porto-systemsiche shunt, maar ook later ontstane problemen zoals ontstekingen of tumoren kunnen de oorzaak zijn.

Symptomen hepatoencephalopathie

De symptomen van hersenproblemen kunnen zeer divers zijn. Vaak is er eerst sprake van verschijnselen van leverproblemen met vrij vage klachten zoals slecht eten, braken, lusteloos zijn en vermageren. In geval van een aangeboren probleem blijven ze ook vaak sterk achter in de groei.

Na verloop van tijd kunnen ook neurologische problemen op de voorgrond treden. Dit begint vaak met afwezig of veranderd gedrag. Vaak zijn deze symptomen niet continu, maar treden ze meer op in episodes, waardoor het een vorm van epilepsie kan lijken.

Soms treden problemen met name op in de periode na het eten omdat in deze periode er veel eiwit wordt verteerd en er dus veel ammoniak moet worden afgebroken. In ergere gevallen kan een dier het bewustzijn gedeeltelijk verliezen en doelloos rondjes draaien of met de kop ergens tegenaan staan duwen, of kan het dier zelfs in een coma raken.

Diagnose

Omdat er veel mogelijke oorzaken zijn van afwijkend gedrag, is het stellen van de diagnose niet altijd eenvoudig. Indien wij met bloedonderzoek afwijkende leverwaarden vinden, kan een volgende stap zijn om het ammoniak in het bloed bepalen. Dit is een lastige bepaling die wij meestal bij een specialist laten uitvoeren. Daarnaast gebruiken we ook de echo om de oorzaak voor de leverbeschadiging te kunnen vinden. Bij chronische problemen nemen we ook vaak een biopt. We nemen dan een stukje weefsel af en laten dit onderzoeken door een patholoog. Op deze manier kunnen we onderzoeken wat er op celniveau met de lever aan de hand is.

Behandeling hepatoencephalopathie

Voor succes of falen van de behandeling van hepatoencephalopathie  is in de eerste plaats natuurlijk de oorzaak van de leverproblemen van groot belang. Voor veel van de oorzaken geldt dat de oorzaak moeilijk te behandelen is en je dus aangewezen bent op maatregelen om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Met het juiste dieet en medicijnen is het soms mogelijk een dier met encephalopathie nog een aangename tijd te bezorgen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over hepatoencephalopathie, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

 

 

Hepatoencephalopathie; hersenproblemen door leverproblemen