DCM of ook dilaterende cardiomyopathie is tegenwoordig een vrij zeldzame hartspierziekte bij de kat. DCM kan veroorzaakt worden door onvolledige voeding. Hierbij gaat het om taurine, een bouwstof in dierlijk eiwit. Alle volledige voedingen die tegenwoordig voor katten op de markt zijn bevatten voldoende taurine en dit ziektebeeld zien we dus (vrijwel) nooit meer.

De ziekte kan echter ook ‘spontaan’ ontstaan, wat de oorzaak in die gevallen is, is (nog) niet bekend.

Bij DCM is de belangrijkste verandering een verminderde knijpkracht van het hart. Om de bloeddruk en de bloedvoorziening van de organen op peil te houden ontstaat er een keten aan veranderingen in het lichaam, die hieronder in grove lijnen worden beschreven.

  • Door de verminderde knijpkracht van het hart, zal er per hartslag minder bloed naar de organen stromen.
  • Ter compensatie gaat de hartslag omhoog en het lichaam zal meer vocht vasthouden.
  • Omdat de knijpkracht van het hart steeds slechter wordt en en steeds meer vocht wordt vastgehouden, worden alle hartkamers steeds groter.
  • Uiteindelijk is de pompfunctie zo slecht dat er klachten ontstaan. Er zal onder andere vocht in en/of rondom de longen ophopen.

 

Gezond hart en met DCM

kat_dcm afbeelding

1. linker boezem 2. linker kamer 3. rechter kamer 4. rechter boezem 5. aorta 1a. vergrote linker boezem 2a. vergrote linker kamer 3a. verdunde spierwand 4a. vergrote rechter kamer 5a. vergrote rechter boezem 6a. aorta

Verschijnselen

Benauwdheid, sloomheid, zwakte in de achterhand en slechte eetlust. Soms zijn er in een vroeg stadium al wel veranderingen met het lichamelijk onderzoek waarneembaar. Denk hierbij aan een hartruisje of een afwijkend hartritme. We zullen dan ook iedere keer dat u met uw kat op de praktijk komt het hart naluisteren. Realiseert u zich wel dat het ‘goed klinken’ van het hart geen garantie is voor een gezond hart!! Niet alle katten met DCM hebben een hartruisje of een afwijkend ritme.

Diagnostiek

In eerste instantie zullen het lichamelijk onderzoek en de door u genoemde klachten in de richting van een hartprobleem wijzen. We hebben meerdere onderzoeksmogelijkheden tot onze beschikking. Vaak zullen we beginnen met een röntgenfoto van de borstholte. De uiteindelijke diagnose wordt gesteld met behulp van de echografie. Dit kan meestal zonder verdoving. Daarnaast zullen we vaak een hartfilmpje (ECG) maken en de bloeddruk meten.

Therapie

Er bestaat geen therapie om de achteruitgang van het hartprobleem tegen te gaan. We kunnen alleen de symptomen behandelen. De therapie is afhankelijk van het stadium en ernst van de aandoening.

Monitoring

Bij symptoomloze dieren kan er gekozen worden voor het regelmatig herhalen van de echo. Bij dieren met symptomen zullen we de situatie vaak monitoren met behulp van de ademhaling. Dit is een indirecte methode om de hoeveelheid vocht in/om de longen in te schatten. U kunt die ademhaling thuis tellen en dan telefonisch met ons bespreken.

Prognose

De prognose van katten met symptomen is slecht. De meeste katten overleven nog weken tot maanden.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

DCM (dilaterende cardiomyopathie)bij de kat