Hartproblemen bij de hond zien we met enige regelmaat. Er bestaan vele verschillende hartafwijkingen die grofweg onderverdeeld kunnen worden in twee groepen:

•Aangeboren hartafwijkingen: deze aandoeningen zijn vanaf de geboorte aanwezig. Verschijnselen treden vaak pas op latere leeftijd op.

•Verkregen hartafwijkingen: deze aandoeningen zijn niet aanwezig bij de geboorte, maar ontstaan pas later. 

Een andere indeling kan worden gemaakt, afhankelijk van waar in het hart het probleem zich bevindt:

•Hartspierafwijkingen ofwel cardiomyopathie: hierbij ligt de oorzaak van het probleem in de hartspier zelf. Zo kan de spier bijvoorbeeld te dik, te stijf of te slap worden.

•Klepproblemen: hierbij ligt de oorzaak van het probleem bij een te nauwe of juist bij een slecht sluitende hartklep.

Welke symptomen kan ik bij een hartpatiënt verwachten?

Omdat er verschillende hartproblemen bij de hond ontstaan, laat niet elke hartpatiënt dezelfde symptomen zien. De meeste dieren laten een combinatie van een of meerdere van de volgende symptomen zien: benauwdheid, hoesten, zwakke achterpoten, flauwtes, plotselinge verlamdheid, hoge bloeddruk. In sommige gevallen ontstaan de verschijnselen geleidelijk (maanden), bij sommige patiënten kan dit veel sneller.

Hoe kan een hartprobleem worden gediagnosticeerd?

Tijdens elk routineonderzoek, bijvoorbeeld tijdens de vaccinaties, wordt uw hond nagekeken. Hierbij wordt onder andere naar het hart geluisterd. Een hartruis of een onregelmatige hartslag kan een aanwijzing zijn voor een hartprobleem. Is dit het geval, dan zullen wij u ook adviseren om verder onderzoek te laten doen in de vorm van een hartfilmpje/hartecho. Helaas geven niet alle hartproblemen een hartruis of onregelmatigheden, dus als bij het lichamelijk onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, wil dat niet zeggen dat uw hond geen hartprobleem heeft/gaat ontwikkelen!!

Afhankelijk van de symptomen en het lichamelijk onderzoek zullen wij kiezen voor een vervolgonderzoek. Hierbij kunt u denken aan een röntgenfoto van de borstholte, hartfilmpje, hartecho en/of bloeddrukmeting.

Bij sommige rassen komen hartproblemen vaker voor dan bij andere. Een aantal rasverenigingen heeft dan ook een screeningsprogramma opgezet. Dit om hartproblemen zo vroeg mogelijk te achterhalen en aangetaste dieren uit te sluiten van de fok. Meestal gaat het om periodieke onderzoeken (echo) of een gentest (bloedonderzoek).

Kan een hartprobleem behandeld worden?

Sommige hartafwijkingen hoeven niet behandeld te worden. Een aantal milde aangeboren afwijkingen geeft geen klachten.

Een aantal hartproblemen kan echt verholpen worden. Hierbij gaat het om aangeboren hartafwijkingen waarbij er of een klein gaatje in het hart zit of waarbij een bloedvat open blijft (PDAB). Door middel van een operatie kan het gat/bloedvat dichtgemaakt worden, als dit slaagt dan zal het hart hier verder geen problemen van ondervinden. De meeste hartaandoeningen kunnen echter niet verholpen worden. Wel kunnen medicijnen de symptomen verminderen.

Hieronder volgen een aantal hart(spier)afwijkingen

Hartfalen

MI (mitralis insufficiëntie)

DCM

•PDAB (persisterende ductus arteriosus Botalli)

•Pericardovervulling

Vragen over hartproblemen bij de hond ?

Mocht u nog vragen hebben, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartproblemen bij de hond