VHD is een zeer acuut verlopende infectie met een calici-virus. Deze ziekte komt alleen bij het konijn voor. Het virus overleeft enkele maanden in de omgeving. Konijnen worden besmet door direct contact met andere konijnen, die geïnfecteerd zijn. Ook kan de besmetting overgedragen worden via de lucht, via besmette kooien, besmette voeders en knaagdieren en vogels. Het is waarschijnlijk dat ook insecten een rol spelen.  De aandoening komt voornamelijk voor bij konijnen die ouder dan 2 maanden zijn. Verder zien we de ziekte vaker bij konijnen die onder slechte hygiënische omstandigheden gehouden worden.

Verloop van de ziekte:

Na besmetting vermenigvuldigt het VHD virus zich in de lever en zorgt daar voor verval van de levercellen. Hierbij komen gifstoffen vrij die ervoor zorgen dat er problemen met de stolling ontstaan, wat bloedingen in het lichaam tot gevolg heeft.

Symptomen van VHD variëren van plotselinge dood tot niet specifieke symptomen als niet eten en sloomheid. In de zeer acute vorm overlijden konijnen zonder symptomen. Soms hebben ze een verhoogde temperatuur.

Konijnen met een minder acuut beeld van VHD zijn zwak, sloom en hebben een slechte eetlust. Daarnaast kunnen er bloedingen uit de bek, neus, blaas en vagina optreden. De konijnen sterven binnen 1-2 dagen.

Behandeling VHD:

Er bestaan geen medicijnen tegen virussen. Ondersteunende maatregelen zoals infusen kunnen geprobeerd worden, maar de aandoening is zonder uitzondering dodelijk. Alleen konijnen jonger dan 2 maanden oud kunnen de ziekte overleven.

Preventie VHD:

Er bestaat een enting tegen VHD. Konijnen kunnen vanaf een leeftijd van 5 weken geënt worden. De enting moet jaarlijks herhaald worden. De bescherming is ongeveer 65-100%.

Vaccinatie bij het konijn

Er is voor konijnen één vaccin op de markt, dat zowel tegen myxomatose als tegen VHD bescherming biedt. Het vaccin hoeft slechts eenmaal per jaar gegeven te worden (tot voor kort was dit tweemaal per jaar!).

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over VHD of over vaccinatie bij het konijn, u kunt de dierenartsen bereiken tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m zaterdag tussen 08.00 en 09.00) of maak een afspraak met een dierenarts op onze vestiging in Leiden of Voorschoten.

Konijn myasis

VHD (Viral Hemorrhagic Disease)